SPA Turcianske Teplice: Historia SPA

Turcianske Teplice (Turčianske Teplice) jest jednym z najstarszych i zarazem najczęściej odwiedzanych centrów SPA na Słowacji. Pierwsze pisane wzmianki o SPA pochodzą z 1281 roku. Wnioskuje się że obszar był już zamieszkiwany w XI wieku. Wioska była założona w 1351 roku na terenach należących do rodziny Hajsky.

Nazwa Turčianske Teplice, została po raz pierwszy wspomniana w 1402 roku. Cesarz Zygmunt Luksemburski zatrzymał się w uzdrowisku SPA w 1423 roku podczas swojej podróży do zamku Spis. Pierwsze hotele SPA były budowane w 1495 roku.

B. Korom i M. Majthenyi kłócili się przez wiele lat o tereny należące do Turcianskich Teplic i o przyległe wioski (było to pod koniec XV wieku). Król Władysław w 1502 roku przeprowadził śledztwo w sprawie własności ziemi i ostatecznie orzekł, że SPA należy do wdowy po Majtheneszym i jej drugiego męża G. Zablastsky.

Po śmierci Zablastskiego w 1532 roku, król Ferdynand, darował SPA miastu Kremnica. Miasto zarządzało SPA przez wiele lat i przyczyniło się do znacznego rozwoju miasta. Zosały wybudowane nowe baseny (Cervene zrdkadlo oraz Cerveny kupel).

Pierwszy leczniczy dom został wybudowany w 1568 roku i należał do J. Barbiera. Drewniane puby i budynki zostały wybudowane na początku XVI wieku. Miasto Kremnica bardzo dobrze zajmowało się SPA i dbało o jego rozwój. Największy rozwój SPA jest datowany na drugą połowę XVI wieku i XVII wiek.

SPA było bardzo popularne wśród Węgrów i innych krajów sąsiednich. Centrum SPA było odwiedzane przez takie osoby jak cesarz Maximilian z Habsburga i księcia Venczela.

W 1604 w SPA funkcjonował szpital z częścią uzdrowiskową.

Pierwszy opis SPA znajduje się w pracy G. Pilciusa z 1511 roku, później SPA opisał humanista G. Warner w 1545 roku. Kolejny opis SPA możemy znaleźć w pracy angielskiego podróżnika E.Browna z XVII wieku. W literaturze można znaleźć również poematy na temat SPA.

Pierwszego stycznia 1686 roku SPA zostało przekazane baronowi T. Schmidtowi. W 1726 roku SPA wróciło z powrotem do miasta Kremnica.

SPA rozwinęło się w znaczny sposób XVIII i XIX wieku. W tym czasie został wybudowany 14 hektarowy park.

Pierwsza Wojna Światowa w znaczy sposób zniszczyła SPA, co wpłynęło na obniżenie liczby osób odwiedzających sanatorium. Nie udało się przywrócić świetności SPA jakim cieszyło się wcześniej.

Sanatorium stało się częścią krajowej sieci SPA w 1948 roku. W tym czasie zostało ono w znaczny sposób odnowione i unowocześnione.

Dzisiaj SPA Turcianske Teplice są częścią trzech wiosek. Diviaky, Dolna Stubna i Turcianski Michal.